Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Stichting De Bijenhoek, gevestigd aan Boswinkelbeekweg 105 7546PA Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bijenhoek.nl
Boswinkelbeekweg 105 7546PA Enschede
stichtingdebijenhoek@gmail.com
De secretaris van de stichting is de functionaris gegevensbescherming van Stichting De Bijenhoek. Hij is te bereiken via stichtingdebijenhoek@gmail.com

Stichting De Bijenhoek verwerkt beperkt persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres), er kunnen echter geen persoonsgegevens op onze site achter gelaten worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Er kan slechts contact met u worden opgenomen indien u dat via ons mailadres kenbaar maakt. Stichting De Bijenhoek gebruikt voor de website CMS WordPress. Stichting De Bijenhoek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Stichting De Bijenhoek verwerkt de volgende contactgegevens, naam, telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden drie jaar bewaard en zullen niet na voorafgaande toestemming aan derden worden doorgegeven .Indien u ervan overtuigd bent dat wij persoonsgegevens bewaren, kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar stichtingdebijenhoek@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting De Bijenhoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting De Bijenhoek heeft niet de intentie uw gegevens langer dan drie jaar te bewaren, neemt de bescherming serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat bij gebruikmaking van de website uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met stichtingdebijenhoek@gmail.com

Home » Privacybeleid
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram