Home » Ora en Alex van Univé op bezoek

Ora en Alex van Univé op bezoek

De Bijenhoek kreeg vanochtend vertegenwoordigers van Univé Oost op bezoek. Adviseur Ora Kok en ledenraadlid Alex Vanhommerig zagen zodoende met eigen ogen hoe nuttig de financiële bijdrage is besteed die de wijktuin eerder had ontvangen uit het Univé Oost Fonds. Hiervan is een beregeningsinstallatie aangelegd, zodat gewassen beter groeien op de schrale zandgrond.

Hoewel het nu in de herfst vrij nat is, zetten de vrijwilligers toch even de installatie aan. Zo werd goed zichtbaar dat alleen de gewassen worden besproeid en niet alles eromheen, wat leidt tot een zuiniger gebruik van water. Ook hoeven de tuinvrijwilligers in tijden van droogte, zoals afgelopen juni, niet langer te sjouwen met gieters en slangenwagens.

Voorzitter Albert van Winden van De Bijenhoek vertelde erg blij te zijn met deze beregeningsinstallatie. Natuurlijk schoven Ora en Alex van Univé ook even aan om samen met de bestuursleden en vrijwilligers van De Bijenhoek koffie te drinken. Want de tuin is er niet alleen om te onderhouden, maar vormt ook een belangrijke en populaire ontmoetingsplaats voor wijkbewoners.

Home » Ora en Alex van Univé op bezoek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram