Home » Informatie

Informatie

Alle informatie die door Stichting De Bijenhoek op een website openbaar gemaakt moet worden treft u op deze pagina aan.

Naam: Stichting De Bijenhoek
KVK nummer: 83408797

Contactgegevens

AdresBoswinkelbeekweg 105, 7546PA Enschede
Telefoonnr
E-mailstichtingdebijenhoek@gmail.com
RSIN862862759
Actief in de sectorenNatuur en Milieu, Welzijn- overig welzijn
Actief in welke landenNederland
Aantal medewerkers. De stichting heeft geen betaalde medewerkers
Aantal vrijwilligers12

Statutair bestuur van de instelling

Bestuursleden
VoorzitterAlbert van Winden
SecretarisArja ten Thije
PenningmeesterKoos Bloemhof
Algemeen bestuurslidTon Leusink
DoelgroepenDe stichting richt zich op alle bewoners van de wijk Helmerhoek

Doelstelling

Statutaire doelstelling

In het algemeen belang het instandhouden en onderhouden van een duurzame bijentuin in Enschede en daarmee bij te dragen aan de sociale samenhang in de wijk Helmerhoek, alsmede het verzorgen van educatie en voorlichting op het gebied van natuur en milieu

Wat wil de de instelling bereiken?

De stichting wil bereiken dat een duurzaam en biologische onderhouden tuin het ontmoetings- en trefpunt wordt van de bewoners van de Helmerhoek. Op die wijze wil de stichting bijdragen aan het realiseren van haar doelstelling.

Hoofdlijnen beleidsplan

Welke werkzaamheden verricht de stichting?

Het met vrijwilligers onderhouden van een bijentuin waarin biologisch getuinierd wordt. De verschillende onderdelen in de tuin, groentehoek, bloemenhoek, bessenhoek, kweekkas, compacttuinieren etc. worden door vrijwilligers onderhouden, een wekelijks trefpunt zijn voor de bewoners, waarin de bewoners de mogelijkheid hebben de opbrengsten van de tuin te kopen. Ruimte bieden en het organiseren of laten organiseren van activiteiten die bijdragen aan sociale samenhang en/of het informeren van bewoners over de producten in de Bijenhoek en natuur en milieu in bredere zin.

Hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

Alle activiteiten zijn afgeleid van de doelstellingen, de sociale samenhang versterken en aandacht voor natuur en milieu.

Hoe krijgt de instelling inkomsten

Door de verkoop van de opbrengsten van de tuin. Doordat niet commerciële derden (huisvlijt) op kleine schaal de ruimte krijgen om biologische producten te verkopen en daarvoor een kleine afdracht doen. Doordat de gemeente Enschede financieel en materieel (onderhoud) bijdraagt aan de Bijenhoek, rechtstreeks, of via de wijkbudgettencommissie en door aanvragen van subsidies van andere overheden, met name de provincie. Daarnaast richt de stichting zich op sponsoring, donaties van bewoners en het verwerven van projecten van goede doelenstichtingen of fondsen.

Op welke manier en aan welke doelen worden de inkomsten besteed?

Alle inkomsten worden besteed aan het onderhoud en de ontwikkeling van de tuin en aan uit te voeren activiteiten. Voor het onderhoud van de tuin wordt een exploitatieschema opgesteld. Ontwikkelingskosten en activiteitenkosten komen ten laste van door derden ingebracht inkomen.

Beloningsbeleid

Er zijn geen betaalde medewerkers en ook vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

Financieel verslag

Financieel verslag 2022

Home » Informatie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram